എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - Janam TV

Tag: എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

റഷ്യയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ടരക്കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു

റഷ്യയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ടരക്കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു

കൊച്ചി : റഷ്യയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു. എറണാകുളം റേഞ്ച് എക്‌സൈസ് സിവിൽ ഓഫീസർ എ.ജെ ...