കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് - Janam TV

Tag: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി എംബിബിഎസ് ക്ലാസിൽ; അധികൃതർ അറിഞ്ഞത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്; സംഭവം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി എംബിബിഎസ് ക്ലാസിൽ; അധികൃതർ അറിഞ്ഞത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്; സംഭവം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

കോഴിക്കോട് : പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി എംബിബിഎസ് ക്ലാസിൽ ഇരുന്നത് നാല് ദിവസം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് സംഭവം. നാല് ദിവസം പെൺകുട്ടി ക്ലാസിലിരുന്നിട്ടും ആർക്കും കണ്ടെത്താനായില്ല. ...