ടൈ യങ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ പിച്ച് മത്സരം - Janam TV

Tag: ടൈ യങ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ പിച്ച് മത്സരം

താരമായി കുട്ടി സംരംഭകർ; ആഗോള സംരംഭക മത്സരത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ

താരമായി കുട്ടി സംരംഭകർ; ആഗോള സംരംഭക മത്സരത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ

കൊച്ചി : ആഗോള സംരംഭക മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാക്കനാട് ഭവൻസ് ആദർശ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അനശ്വര രമേഷ്, ദക്ഷിണ ചാരു ...