പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് - Janam TV

Tag: പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്

രാജ്യം കൊറോണയ്‌ക്ക് മുൻപുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി; ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കരുത്ത് കാണിച്ചെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ

ഈ വർഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം-India to be fastest growing economy this year

ഈ വർഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വർഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ...