ഹിയോജിയോങ് പാർക്ക് - Janam TV

Tag: ഹിയോജിയോങ് പാർക്ക്

ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വനിതാ യൂട്യൂബറെ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമം; ബൈക്കിൽ റൈഡിനും ക്ഷണം; മൊബീൻ ഷെയ്ഖും നഖീബ് അൻസാരിയും പിടിയിൽ

ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വനിതാ യൂട്യൂബറെ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമം; ബൈക്കിൽ റൈഡിനും ക്ഷണം; മൊബീൻ ഷെയ്ഖും നഖീബ് അൻസാരിയും പിടിയിൽ

മുംബൈ: ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വനിതാ യൂട്യൂബറെ ചുംബിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബലമായി ബൈക്ക് റൈഡിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിൽ. മുംബൈയിലാണ് സംഭവം. മൊബീൻ ...