#mantra - Janam TV

Tag: #mantra

നിത്യവും ജപിക്കാൻ ‘ഓം നമഃ ശിവായ’

നിത്യവും ജപിക്കാൻ ‘ഓം നമഃ ശിവായ’

'ഓം നമഃ ശിവായ' മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ നമുക്കിടയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വീണ്ടും വർധിക്കുന്നു. മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയവും മന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഇത് ...

എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ 108 തവണ ഉച്ചരിക്കണം ?

എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ 108 തവണ ഉച്ചരിക്കണം ?

മന്ത്രങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന ഈ മന്ത്രങ്ങൾ 108 തവണ ഉച്ചരിക്കണം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ ശരീരം, മനസ്, ആത്മാവ് എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ...