ക്ലിഫ് ഹൗസ് - Janam TV

Tag: ക്ലിഫ് ഹൗസ്

ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ കാലിത്തൊഴുത്തുമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ബന്ധമില്ല; മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ കാലിത്തൊഴുത്തുമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ബന്ധമില്ല; മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പല്ലെന്ന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി. ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പുതിയ കാലിത്തൊഴുത്ത് ...

പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കും; ഇത് യുവമോർച്ചയാണ്; ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കെ റെയിൽ സർവ്വെക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് യുവമോർച്ച

പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കും; ഇത് യുവമോർച്ചയാണ്; ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കെ റെയിൽ സർവ്വെക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് യുവമോർച്ച

തിരുവനന്തപുരം: വീട്ടുകാരില്ലാത്ത സമയത്ത് വീടുകളുടെ ഗേറ്റും മതിലുമൊക്കെ ചാടിക്കടന്ന് സർവ്വെക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഉദ്യോസ്ഥർക്കും അതിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കിയ പോലീസിനും ചുക്കാൻ പിടിച്ച സർക്കാരിനും ഉശിരൻ മറുപടിയുമായി യുവമോർച്ച. കെ ...